EXPO_GINTERIORS

Per a  l´ exposició a GINTERIORS2017
rossendcortesinteriors  planteja una  paleta  de materials serens i sincers .

 

Fotografía : Beto Perez

Desplaça cap amunt